Tietoa Selkäliitosta

Selkäliitto on vuonna 1988 perustettu kansanterveysjärjestö ja selän hyvinvoinnin asiantuntija. Liitto kannustaa jokaista omassa arjessaan edistämään selän hyvinvointia liikkuen ja muilla terveellisillä elämäntapavalinnoilla.

Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Selkäliiton toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoilla. 

Tietoa selän ja niskan hyvinvoinnista sekä ohjeita selän itsehoitoon on saatavilla Selkäliiton Selkäkanava-verkkopalvelussa. 

Selkäliittoon kuuluu 31 selkäyhdistystä, joissa on noin 8 100 henkilöjäsentä. Paikalliset selkäyhdistykset tarjoavat jäsenilleen eri puolella Suomea ohjattua liikuntaa, vertaistukea ja neuvontaa, retkiä sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. 

Selkäliiton arvot ovat vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Selkäliitto on savuton työpaikka.

Selkäliiton strategia 2021-2023 

 

Selkäliitto