Potilaan Lääkärilehti

Selkäliitto 

Selkäliitto toimii selkäyhdistysten keskusliittona sekä hyvinvointijärjestönä. Selkäliiton päätoimintamuodot ovat selkäneuvonta, terveysviestintä (lehti, oppaat, esitteet, verkko) ja selkäyhdistysten aktiivien ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutus.

Liiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy, selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Selkäliitto toimii edunvalvonnassa yhteistyössä muiden järjestöjen kuten Suomen Tule ry:n ja SOSTE:n kanssa. Selkäliitto kannustaa selkäyhdistyksiä seuraamaan aktiivisesti kunnallispolitiikkaa ja lisäämään tule-sairauksien ennaltaehkäisyä ja selkäpotilaiden etuja kuntien päätöksenteossa.

Hallinto

Syys- ja kevätkokoukset

Liiton ylin päättävä elin on liiton kokous. Kokouksia on kaksi vuodessa. Syyskokouksessa valitaan hallitus, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi kokouksissa voidaan käsitellä yhdistysten kokouksille esittämiä asioita.

Liiton jäsenyhdistykset valitsevat kokouksiin edustajansa jäsenmäärien suhteessa.

Hallitus

Hallitus vastaa Selkäliiton toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta sekä valmistelee liiton kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat.

Selkäliiton hallituksen jäsenet vuonna 2014:

 • Pirkko Heino (puheenjohtaja)
 • Valto Aholainen
 • Sirpa Heikkinen
 • Seppo Hokkanen
 • Sirkka-Liisa Karppi
 • Sinikka Kilpikoski
 • Leila Laakkonen
 • Marjo Rinne
 • Kimmo Rundström
 • Milla Suomi
 • Asta Törmälehto

Asiantuntijaryhmä

Asiantuntijaryhmä auttaa liittoa tarjoamaan oikeaa ja asianmukaista tietoa selkäasioista jäsenilleen, suurelle yleisölle, päättäjille ja eri alojen asiantuntijoille. Asiantuntemus on pohja neuvontatyölle ja koulutustoiminnalle sekä selkäalan kehittämistoiminnalle.

Asiantuntijaryhmän jäsenet:

 • Puheenjohtaja Harri Hämäläinen, ylilääkäri, fysiatri, HYKS 
 • Pirkko Heino, Suomen Selkäliitto ry:n puheenjohtaja 
 • Sirkka-Liisa Karppi, LitM, ft 
 • Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies, THM, Sosiaali- ja terveysministeriö 
 • Tage Orenius PsL, erikoispsykologi, Kuntoutus Orton Oy
 • Marjo Rinne, tutkija, TtT, ft, UKK-instituutti 
 • Merja Rossi, työterveyslääkäri, Lääkärikeskus Aava Oy
 • Jarmo Välipakka, apulaislääkäri TAYS, Lasten ja nuorten kirurginen yksikkö
 • Kirsi Töyrylä-Aapio, TtM, ft, toiminnanjohtaja, Suomen Selkäliitto ry 
 • Pirjo Ailanto, TtM, ft, Selkäneuvonta- ja liikuntatoiminnan asiantuntija, Suomen Selkäliitto ry 
 • Marja-Terttu Alhainen, ft AMK, Selkäneuvonta- ja järjestötoiminnan koordinaattori, Suomen Selkäliitto ry

jumppa_01-netti-tarkka.jpg